logo

Elektronik Dergi Sistemi

Elektronik Makel Yönetim Sistemi

Elektronik Makel Yönetim Sistemi

XDIZAYN tarafından Eylül 2002 tarihinden itibaren yürütülmeye başlanan Elektronik Dergi Sistemi Projesi ile ulusal akademik dergilerin kalitesini ve uluslararası etkisini artırmak amacıyla elektronik ortamda bir dergi yönetim sistemi kurulmuş ve dergi yönetim sistemi hizmeti verilmeye başlanmıştır.

Elektronik Dergi Sistemi ile, dergi yayımlama sürecinin daha kolay ve hızlı gerçekleştirilebilmesine ,  bir makalenin başvurusundan yayımlanmasına kadar geçen süreci elektronik ortamda gerçekleştirme imkanı sunmaktadır.

XDIZAYN; sistemin sunucu güvenliği, yazılımın güncellenmesi ve yedeklemesinden, her dergi yöneticisi ise kendi dergisini yönetmek ve yayımlamaktan sorumludur.

Dergi yöneticisi, bulunduğu noktadan Internet aracılığıyla Elektronik Dergi Sistemini kullanarak makalenin başvurusundan yayımlama sürecine kadar olan tüm aşamaları elektronik ortamda yönetecek ve dergisini Web üzerinden yayımlamış olacaktır.


Talep Formu


Güvenlik kodu