logo

Elektronik Makel Yönetim Sistemi

Elektronik Dergi Sistemi
elektronik-makel-yonetim-sistemi

XDIZAYN tarafından Eylül 2002 tarihinden itibaren yürütülmeye başlanan Elektronik Dergi Sistemi Projesi ile ulusal akademik dergilerin kalitesini ve uluslararası etkisini artırmak amacıyla elektronik ortamda bir dergi yönetim sistemi kurulmuş ve dergi yönetim sistemi hizmeti verilmeye başlanmıştır. Elektronik Dergi Sistemi ile, dergi yayımlama sürecinin daha kolay ve hızlı gerçekleştirilebilmesine , bir makalenin başvurusundan yayımlanmasına kadar geçen süreci elektronik ortamda gerçekleştirme imkanı sunmaktadır.

Elektronik Kongre Yönetim Sistemi

Elektronik Kongre Sistemi
elektronik-kongre-yonetim-sistemi

XDIZAYN tarafından Eylül 2002 tarihinden itibaren yürütülmeye başlanan E-Kongre Yönetim Sistemi Projesi ile Ulusal ve Uluslararası Kuruluş ve temsilciliklere kongre yönetim sistemi hizmeti verilmeye başlanmıştır. Kongre Yönetim Sistemi ile, bildiri yayımlama sürecinin daha kolay ve hızlı gerçekleştirilebilmesine , bir bildirilerin başvurusundan yayımlanmasına kadar geçen süreci elektronik ortamda gerçekleştirme imkanı sunmaktadır.