logo

Elektronik & Bilimsel Dergi Sistemi

Akademik ve Bilimsel Araştırmalarınızı artık tamamen otomatik sistemle yayınlayabilirsiniz. Üniversiteler, araştırma kurumları, dernekler vb. kurumlara hitap eden elektronik dergi sistemi ile makale ve bildirilerinizi otomatik şekilde kolayca yayınlayabilirsiniz. Makale yönetim sistemi sayesinde makaleleri hakemlere veya editörle kolayca atayabilir ve takibini yaparak yayınlayabilirsiniz.

Bizi Tercih Edenler
sstbdergisi.com

sstbdergisi.com

Saglikliyasamkongresi

Saglikliyasamkongresi

minarjournal.com

minarjournal.com

Elektronik Makel Yönetim Sistemi

Elektronik Makel Yönetim Sistemi
XDIZAYN tarafından Eylül 2002 tarihinden itibaren yürütülmeye başlanan Elektronik Dergi Sistemi Projesi ile ulusal akademik dergilerin kalitesini ve uluslararası etkisini artırmak amacıyla elektronik ortamda bir dergi yönetim sistemi kurulmuş ve dergi yönetim sistemi hizmeti verilmeye başlanmıştır. Elektronik Dergi Sistemi ile, dergi yayımlama sürecinin daha kolay ve hızlı gerçekleştirilebilmesine , bir makalenin başvurusundan yayımlanmasına kadar geçen süreci elektronik ortamda gerçekleştirme imkanı sunmaktadır.

Elektronik Kongre Yönetim Sistemi

Elektronik Kongre Yönetim Sistemi
XDIZAYN tarafından Eylül 2002 tarihinden itibaren yürütülmeye başlanan E-Kongre Yönetim Sistemi Projesi ile Ulusal ve Uluslararası Kuruluş ve temsilciliklere kongre yönetim sistemi hizmeti verilmeye başlanmıştır. Kongre Yönetim Sistemi ile, bildiri yayımlama sürecinin daha kolay ve hızlı gerçekleştirilebilmesine , bir bildirilerin başvurusundan yayımlanmasına kadar geçen süreci elektronik ortamda gerçekleştirme imkanı sunmaktadır.